Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Privacy Policy & Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van AQUARIUMGIDS. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door AQUARIUMGIDS enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

AQUARIUMGIDS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

De informatie betreffende producten die u terugvindt is geenszins bedoeld om een bepaald product te promoten. Deze informatie is enkel bedoeld om u een idee te geven welke producten er op de markt voorhanden zijn voor de aquariumhobby, en waarvoor u deze producten eventueel zou kunnen gebruiken.De betrokken artikels werden geschreven aan de hand van informatie verstrekt door de fabrikanten.

U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de aankoop en het gebruik van de besproken producten.

Indien u als fabrikant uw product op deze site wil besproken zien, gelieve dan contact op te nemen.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van AQUARIUMGIDS. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van AQUARIUMGIDS is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUARIUMGIDS. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. AQUARIUMGIDS beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat AQUARIUMGIDS enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. AQUARIUMGIDS maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

De AQUARIUMGIDS webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren.

Advertenties en  externe partner

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Gebruik van bekomen informatie

AQUARIUMGIDS kan uw verkregen gegevens gebruiken om AQUARIUMGIDS nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van AQUARIUMGIDS zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van AQUARIUMGIDS bevat links naar andere sites. AQUARIUMGIDS oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van AQUARIUMGIDS de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van AQUARIUMGIDS heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen


AQUARIUMGIDS behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.