Lees eerst deel 1 over algemene oorzaken en medicatie!!


Overzicht


· Chilodonella ( huidtroebeling)
· Cryptobia ( black stripe disease)
· Epistylis ( valse schimmelinfectie)
· Ichtyobodo ( costia)
· Ichtyophtirius ( witte stip)
· Octomitus ( gatenziekte)
· Oodinium (peperstip)
. Plistophora hyphessobryconis ( neonziekte)
. Tetrahymena ( guppy doder)


Protozoa of protozoën zijn eencellige, eukaryotische micro-organismen. Protozoa worden in vier groepen verdeeld volgens de manier waarop ze zich voortbewegen :

 • Flagellatta (Mastigophora of zweepdiertjes) zijn de kleinsten van de protozoa en gebruiken zweepdraden om zich te verplaatsen en te voeden. Alle protozoa hebben water nodig om zich te verplaatsen maar dit kan zelfs een heel dun laagje zijn rond bodemdeeltjes.
 • Ciliata of trilhaardiertjes. Deze hebben kleine trilhaartjes over de gehele cel. Met deze trilhaartjes kunnen ze voortbewegen en zich voeden
 • Amoebozoa ook sarcodina eencelligen, Rhizopoda of amoebocyten. Deze hebben geen vaste vorm en hebben schijnvoetjes. Met deze schijnvoetjes kunnen ze voortbewegen en zich voeden
 • Apicomplexa (Sporozoa of sporediertjes). Dit zijn ingewikkelde eencellige eukaryoten die vooral als parasieten leven. Het zijn eencellige parasieten, die niet bewegen en geen ciliën of flagellen bezitten.

 

 
 

Chilodonella ( huidtroebeling)

 
 

Ziektebeeld parasitair
Levenscyclus Deze parasiet vermeerdert zich vrij langzaam door celdeling. De parasiet splits zich vanaf de kern (celkern in het midden) in twee. Hierna moet hij volgroeien voordat hij zich weer kan splitsen. Hoe lang dit duurt is onduidelijk
Ziekteverschijnselen
 • Vis wordt lusteloos, en kortademig. Dit komt omdat de parasiet de kieuwen kapot eet. Vissen komen hierdoor vaak boven water om naar lucht te happen.
 • In een later stadium kan deze parasiet zich verspreiden over de huid, deze komt niet verder dan het gedeelte tussen de kop en de rugvin. De vis gaat dan veel slijm aanmaken waardoor deze parasiet niet kan overleven. Vaak krijg je daarna te maken met huidtroebeling.
Oorzaak Verslechtering van de waterkwaliteit. Deze parasiet kan op elke gezonde koudwatervis voorkomen, alleen met verslechtering van water, stress of ziektes als witte stip en huidtroebeling maken deze parasiet actief.
Behandeling
 • Aquaboline van Colombo
 • Alparex van Colombo
 • Natriumchloride(Keukenzout): baden; 10/15 gram per 10 liter water voor enkele     dagen tot maximaal een week.

 
 

Cryptobia ( black stripe disease)


 

Ziektebeeld parasitair
Levenscyclus Deze parasiet vermeerdert zich door middel van celdeling. De parasiet kapselt zich in in de vorm van een cyste. Hierin vindt de celdeling plaats. Als de gastheer komt te overlijden hebben de parasieten een paar uur de tijd om een nieuwe gatheer te zoeken. Hoeveel precies is niet duidelijk. Nadat deze parasiet in de gastheer zit, kan hij zich verspreiden vanuit de darmen naar de kieuwen, eierstokken, lever en andere organen. Hoe dit precies mogelijk is, is nog niet duidelijk.
 
Ziekteverschijnselen De vis is lusteloos, heeft moeite met ademhalen, opengesperde kieuwen, vermagering, witte slijmerige ontlasting en vaak donkere strepen/vlekken over het gehele lichaam.
Oorzaak Meestal gaat deze parasiet samen met karperluis, bloedzuigers en ankerwormen. Dit zijn veelal tussengastheren voordat de parasiet zich op de vis vestigt.
Behandeling Bij tropische vissen komt hij vrijwel alleen als darmparasiet voor, je kunt dit onderzoeken door verse ontlasting of een stukje darm onder de microscoop met een vergroting van minimaal 400x te leggen. Bij koudwatervissen komt deze parasiet vrijwel alleen als bloedparasiet voor en valt hij te onderzoeken door bloed af te nemen en dit op de zelfde wijze onder de microscoop te onderzoeken.
 
Met Spirocell of Metronidazole zijn resultaten geboekt, maar niet altijd afdoende.

 
 

Epistylis ( valse schimmelinfectie)


 

Ziektebeeld Deze infectie bestaat uit twee verschillende soorten parasieten. De eerste parasiet vormt groepjes die op steeltjes staan. Hierop komt de tweede parasiet met veel trilhaartjes. Deze trilhaartjes veroorzaken het “watachtige” zichtbare effect.
Levenscyclus Afhankelijk van de veroorzakende parasiet.
Ziekteverschijnselen Wattenachtig huid, meestal bij de vinnen, staart of kieuwen. Vis schuurt tegen de zandbodem of ornamenten in het aquarium.
 
Met het blote oog lijkt deze infectie erg op een schimmelinfectie. Het grote verschil zijn de lengte van de “draden” een schimmelinfectie heeft lange draden, terwijl deze infectie kortere draden heeft wat een “watachtig” effect geeft.
Oorzaak Allerlei ciliaten ( eencellige diertjes, wimperdiertjes), vaak door slecht water, het niet behandelen van een infectie of teveel vissen in een te kleine omgeving.
Behandeling Malachiet groen; 20ml op 100l water

 
 

Ichtyobodo ( costia)

 

Ziektebeeld Deze flagellaat ziet er van boven uit als een bruine boon. Vanaf de zijkant lijkt het op een petje. Hij heeft vier flagellen; twee kortere en twee langere.
Levenscyclus Net als bij trichodina vermeerderd deze parasiet zich snel door splitsen. In vies water kan de pas gesplitste parasiet zich vrijwel meteen weer splitsen waardoor er een ware explosie van deze parasiet kan ontstaan. Splitsen gebeurt vanuit de kern van de cel. Dit gebeurt bij een temperatuur van 4 tot 30 graden
Ziekteverschijnselen In tegenstelling tot trichodina zie je bij deze parasiet pas laat de ziekteverschijnselen. Verschijnselen die kunnen optreden zijn,:
·         lusteloos hangen
·          springen
·         Schuren
·         samenknijpen van de vinnen
Later als de parasiet zichtbaar wordt; krijgt de vis door veel irritatie een dikke slijmlaag.
Oorzaak Slechte water kwaliteit is de grootste oorzaak. Op bijna elke gezonde vis komt deze parasiet voor, hij wordt pas actief bij stress, vermindere weerstand door bijvoorbeeld waterkwaliteit of een andere parasiet/ziekte.
Behandeling Behandelen van de veroorzakende ziekte, goedhouden van waterkwaliteit.
Door veelvuldige bestrijding  met malachietgroen en methyleenblauw is deze parasiet daar zo goed als resistent voor geworden. Vaak wordt er nu behandeld met kaliumpermanganaat.

 
 

Ichtyophtirius ( witte stip)


 

Ziektebeeld Rond van vorm met over het gehele lichaam trilhaartjes, waarmee de parasiet zich voort beweegt. Tijdens de voortbeweging kan het lichaam veranderen van een ronde naar een ovale vorm. Op de vis is hij als een witte ‘stip’ zichtbaar, echter onder de microscoop is hij bruin tot zwart van kleur..
Levenscyclus Witte stip is een parasiet (ciliaat) dat zich voedt onder de slijmhuid van de vis. Nadat hij volwassen is en klaar is om te vermenigvuldigen laat hij los. Hierdoor komt hij op / in de bodem terecht waar de celdeling plaatsvindt. Doordat dit ingekapseld gebeurt kun je dit niet bestrijden. Na de celdeling zoekt de pas uitgekomen parasiet een nieuwe gastheer, meestal vissen met een verzwakte weerstand,waarna het proces zich herhaalt. Eén parasiet kan na celdeling voor minimaal 1000 nieuwe parasieten zorgen.
Ziekteverschijnselen Over het gehele lichaam van de vis zijn witte bolletjes te zien. Schichtig zwemmen, overmatige slijmproductie op de huid, loslaten van de huid, samengeknepen vinnen, moeilijk ademhalen. In een later stadium, kunnen de kieuwen kapot gaan, zal de vis lusteloos worden en uiteindelijk komen te overlijden.
Oorzaak Zeer besmettelijk, toevoegen vissen/planten slechte waterkwaliteit, temperatuur schommelingen
Behandeling Deze parasiet is lastig uit te roeien omdat hij het grootste gedeelte van zijn leven ingekapseld zit. In de ‘uitzwemfase’ is hij gemakkelijker uit te roeien omdat hij dan niet ingekapseld zit. Dit kan op verschillende manieren.
 • Temperatuur verhogen; bij een temperatuur van ongeveer 30/31 graden zou de parasiet het niet mogen overleven. Dit blijkt sneller te gaan als je de ramen blindeert en het licht uit laat. Doe dit echter niet te lang, zonder licht heeft de vis geen daglicht en kunnen de planten niet goed leven. Hou de hoge temperatuur ongeveer 14 dagen aan en bouw daarna rustig de tempratuur weer af naar de gewenste waarde. Indien je de temperatuur verhoogd geen medicatie gebruiken. Let hierbij wel op wat voor vissenbestand er in het aquarium zit. Sommige soorten kunnen niet tegen degelijk hoge temperaturen
 
 • Esha Exit : Witte stip kan na ongeveer 3 weken nog eens de kop op steken. Maak daarom de kuur af.
 • Sera Costapur  : Witte stip kan na ongeveer 3 weken nog eens de kop op steken. Maak daarom de kuur af.
 • Zout bad; bij witte stip is het aan te raden om meteen met 4% zout te beginnen. Zoutbad helpt alleen op de eerst dag, aangezien de parasiet zich verder ontwikkelt op de bodem.
 • Zout behandeling in het aquarium; niet meer dan 0.4% (4 gram per liter). Deze methode kan helpen in het begin stadium, maar vaak is dit al te laat.

 
 

Octomitus ( gatenziekte)Ziektebeeld Dit flagellaat heeft een ei-/peer vormig of langgerekt lichaam. In de lengte van de cel lopen twee axostylen (lange dunne buisjes), die aan het uiteinde van de parasiet overgaan in twee lange zweepdraden. Aan de voorkant heeft deze parasiet twee kernen, elke kern bevat 3 kortere zweepdraadjes.
Levenscyclus De parasiet vermeerdert zich door celdeling. Hierbij splitst de cel zich in de kern. Binnen 20minuten is de parasiet wederom volgroeid. Dit gebeurt in de darmen, hier groeit de parasiet totdat hij volwassen is. Een volwassen parasiet kan zich eenmalig splitsen. Hierna gaat hij opzoek naar een ander deel van het lichaam om nog verder te groeien (bij voorkeur rondom de kopstreek). Mocht de parasiet buiten het lichaam van zijn gastheer komen door bijvoorbeeld ontlasting, overleeft hij twee uur zonder voedsel van een nieuwe gastheer. Hierna zal hij komen te overlijden.
Ziekteverschijnselen In een vroeg stadium zijn er algemene verschijnselen van toepassing zoals; lusteloosheid, donkerder van kleur, witte slijmachtige ontlasting. In een verder stadium zijn er gaatjes in de huid te zien. Meestal begint dit rondom de kop van de vis. Onder de huid bevindt zich een kolonie aan parasieten die de vis van binnen uit “opeten”. Als de kolonie door de huid heen breekt valt er vaak een witte wormvormige prop naar buiten. Deze prop bevat slijm, en afgestorven huid. Hierdoor ontstaan de gaten
Oorzaak Slechte waterkwaliteit en slechte voeding, door een tekort aan vitaminen en mineralen in het voedsel kan deze parasiet gemakkelijk toeslaan. Er gaan verhalen rond dat deze parasiet ook met levend voer is meegekomen. Welk soort voedsel dit is, en of dit zo is, is niet bewezen.
Behandeling Metranizol, flaggelol, ESHA Hexamita of Colombo Flagellex of HS Products Spirocell of Sera Baktopur direct

De volgende acties verkleinen de kans op deze ziekte:
 • Goede waterkwaliteit
 • Afwisselend voeren
 • Zo min mogelijk stress
 • Lage visbezetting

 
 

Oodinium (peperstip)

 
 

Ziektebeeld Rond van vorm met aan de onderkant van zijn lichaam twee zweepdraden, waarmee de parasiet zich voort beweegt. De trilhaartjes van deze parasiet zijn net iets langer dan die van witte stip
Levenscyclus Peperstip is een parasiet (ciliaat) die zowel in zoet als zout water voorkomt. Hij voedt zich door zich onder de slijmhuid van de vis te vestigen. Nadat hij volwassen is en klaar is om te vermenigvuldigen laat hij los. Hierdoor komt hij op / in de bodem terecht waar de celdeling plaatsvindt. Doordat dit ingekapseld gebeurt kun je dit niet bestrijden. Na de celdeling zoekt de pas uitgekomen parasiet een nieuwe gastheer, meestal vissen met een verzwakte weerstand. Hierna wordt het proces herhaald. Eén parasiet kan na celdeling voor minimaal 1000 nieuwe parasieten zorgen.
Ziekteverschijnselen Over het gehele lichaam van de vis zijn zwarte bolletjes te zien. Schichtig zwemmen, overmatige grijs/blauwe slijmproductie op de huid, loslaten van de huid, samengeknepen vinnen, moeilijk ademhalen komen in het stadium hierna. In een later stadium, kunnen de kieuwen kapot gaan, zal de vis lusteloos worden en uiteindelijk komen te overlijden
Oorzaak Slechte waterkwaliteit, overbezetting, stress, toevoegen van besmette vissen/planten.
Behandeling
 • Esha Exit : peperstip kan na ongeveer 3 weken nog eens de kop op steken. Maak daarom de kuur af.
 • Sera Costapur  : peper stip kan na ongeveer 3 weken nog eens de kop op steken. Maak daarom de kuur af.

 
 

Plistophora hyphessobryconis ( neonziekte)Ziektebeeld onbekend
Levenscyclus Over deze parasiet is nog weinig bekend, hij lijkt door voedsel de vis binnen te dringen. De vis maakt een soort capsule aan als afweermechanisme waarin de parasiet zich kan delen en ontwikkelen. Hoe dit in zijn werking gaat is niet bekend.
Ziekteverschijnselen Deze parasiet veroorzaakt schade aan het spierweefsel van de vis. Bij licht aangetaste vissen zie je alleen aan de oppervlakte van de huid een lichte witte verkleuring. Zwaar aangetaste vissen zijn meestal al hun kleur verloren, ze zwemmen vaak gestresseerd, hebben een gebogen ruggengraat, vinrot en vermagering.
Vaak wordt deze ziekte verward met valse schimmelinfectie. Door de gebogen ruggengraat kan je neonziekte hiervan onderscheiden.
Oorzaak Deze parasiet komt waarschijnlijkheid met voedsel mee. Voer nooit levend voedsel uit een onbekende vijver. Er bestaat een kans dat er besmette vissen in zitten waardoor het voedsel ook besmet is.
Behandeling Een effectieve behandeling voor deze parasiet is tot nu toe niet bekend. Deze parasiet heeft altijd het overlijden van de vis tot gevolg.

 
 

Tetrahymena ( guppy doder)


 

Ziektebeeld Tetrahymena is een ciliaat dat ovaal van vorm is. De buitenkant is volledig bedekt met trilhaartjes.
Levenscyclus Vermeerderen zich snel door eenvoudige celdeling.
Ziekteverschijnselen Omdat Tetrahymena een secundaire parasiet is, is het niet duidelijk welke verschijnselen er door deze parasiet veroorzaakt worden. Vaak zijn schuren, huidverkleuring en samengeknepen vinnen aanwezig. Dit in combinatie met een te hoog nitriet/nitraat gehalte
Oorzaak De Tetrahymena is meestal een secundaire parasiet, wat betekent dat de vis al besmet is met een andere bacterie of parasiet. Tetrahymena komt vaak voor in aquaria met een te hoog nitraat en of nitriet gehalte. Vervuild water is een goede bron, hierna zal de parasiet de slijmlaag van de vis doorboren om zich hiermee verder te voeden. Deze parasiet kan in elk aquarium voorkomen, enkel als de vis verzwakt is slaat hij toe.
Behandeling Belangrijk is om te weten welke bacterie/parasiet de vis nog meer bij zich draagt en deze te behandelen. Goede waterkwaliteit kan er daarna voor zorgen dat Tetrahymena uitsterft. Mocht dit niet het geval zijn:
 • Flagyl 500 mg tabletten. De dosering is dan 500 mg / 100 liter en dit voor drie dagen
 • Malachietgroen: voorraadoplossing klaarmaken: 0,5 gr oplossen in 1 l gedistilleerd water. Van deze klaargemaakte oplossing gebruik je dan voor een langdurig bad 0,1 ml per liter water. Er is een na-dosering nodig als de kleur verbleekt .