Lees eerst deel 1 over algemene oorzaken en medicatie!!

Overzicht


· Rode huidzweren
· Buikwaterzucht
· Vinrot
· Pop-eye (puiloog)
· Bekschimmel
· Vistuberculose
· Schimmel (algemeen)

 

Rode huidzweren.

 
         

Ziektebeeld Rode huidzweren wordt veroorzaakt door een Aeromonas bacterie.  De infectie begint in het lichaam en gaat van daaruit naar buiten.
Levenscyclus
 • Deze bacterie is altijd in het oppervlakte water van zowel zoet als brak water aanwezig.
 •  Door slechte waterkwaliteit, stress of andere weerstandverlagende invloeden kan deze bacterie toe slaan en schadelijk worden voor de vis.
 • Een gunstige temperatuur voor deze bacterie vanaf 10 tot 25 graden.
Ziekteverschijnselen
 • Rode etterende wonden op de huid.
 • Bloederige plekken omrand met dood weefsel of weefselafbraak treden vaak op als de vissen reeds geïnfecteerd zijn met andere parasieten.
 • De ogen van de vissen kunnen gaan uitpuilen omdat veel vocht achter het oog ontstaat.
 • Vaak groeien er ook nog schimmels op de wonden.
 • In de vinnen vinden wij rode bloederige aders.
Oorzaak Minder weerstand van de vis zorgt ervoor dat deze bacterie uit kan breken.
Behandeling
 • Colombo : bactyfec
 • HS products Unicell/Flexicell
 • Sera Ectopur/Baktopur/Baktopur direct
 • Esha 2000

 
 

Buikwaterzucht.

 
         
 

Ziektebeeld Afhankelijk van de veroorzakende bacterie/virus/parasiet
Levenscyclus Buikwaterzucht wordt veroorzaakt door een opeenhoping van giftige stoffen, vaak rondom de lever en de nieren. Dit tast het weefsel aan van deze organen waardoor de waterhuishouding verstoord wordt. De organen kunnen het water niet meer afvoeren waardoor dit in de vis blijft zitten. Door de zwaartekracht zakt dit naar de buik wat de opgeblazen buik veroorzaakt. Hoe meer schubben uit staan hoe minder kans op genezing. De organen zijn te ver aangetast en herstellen niet meer.
Ziekteverschijnselen Opgezette buik en uitstaande schubben, waardoor de vis op een ‘dennenappel’ lijkt. Buikwaterzucht heeft praktisch altijd de dood tot gevolg, omdat het vaak te laat ontdekt wordt.
Oorzaak Buikwaterzucht kan een gevolg zijn van een bacteriële infectie, virale infectie, een herpesvirus, mitraspora cyprini, een tumor, nierfalen door giftige stoffen, een chronische hoge ammoniakwaarde en andere oorzaken door slechte watercondities. Buikwaterzucht zelf is niet besmettelijk tenzij we te maken hebben met vistuberculose.
Behandeling In een vroeg stadium, als nog niet alle schubben uitstaan, heb je nog een kans van genezing. Hiervoor moet worden uitgezocht, waardoor de buikwaterzucht wordt veroorzaakt. Door dit uit te roeien en de waterkwaliteit optimaal te houden is er een kans op genezing. Als alle schubben al zijn uitgezet zijn de organen teveel aangetast en is genezing niet meer mogelijk.

 
   

Vinrot

          


 

Ziektebeeld Vinrot wordt veroorzaakt door verschillende Aeromonas en Pseudomonas bacteriën
Levenscyclus Bacteriën planten zich voort door celdeling. De bacterie deelt zich in twee cellen zodanig dat de celinhoud van elke nieuwe cel of dochtercel dezelfde is als de moedercel. Er zijn bacteriesoorten die zich onder gunstige omstandigheden elke 20 minuten kunnen delen.
Ziekteverschijnselen Een voorbode kan zijn dat de vinbasis (vaak bij de staart) rood kleuren. Dit kan een verschijnsel zijn van vinrot, waarna er voor gekozen kan worden om met medicatie te beginnen. In het eerste stadium zijn de randen van de vinnen wit en troebel. Hierna worden de wonden groter en de vinnen korter. De bacteriën eten letterlijk de vinnen op. Als er te weinig voedsel is voor het aantal bacteriën, zullen ze zich uitbreiden naar de rest van het lichaam van de vis. Mocht dit gebeuren, zal de slijmhuid loslaten en zullen er bloederige plekken ontstaan over het lichaam.
Oorzaak Zeer vervuild water of een vervuild filter.
Behandeling
 • Colombo : bactyfec
 • HS products Unicell/Flexicell
 • Sera Ectopur/Baktopur/Baktopur direct
 • Esha 2000

 
 

Pop-eye of puiloog

         

Ziektebeeld Afhankelijk van de bacterie/parasiet/virus/worm die het veroorzaakt.
Levenscyclus Het oog zwelt op door een infectie wat veroorzaakt wordt door de primaire oorzaak. Vocht verzameld zich achter het oog (de ogen), waardoor het oog naar buiten komt te staan. Later zal er een wit vlies op het oog ontstaan, dit vlies is het laatste wat het oog op zijn plaats houdt. Zonder behandeling zal het oog verloren gaan.
Ziekteverschijnselen Opgezwollen oog
Oorzaak Als er één oog opgezwollen is, is de oorzaak meestal een verwonding van het betreffende oog. Dit kan gebeurt zijn door bijvoorbeeld stoten. Veelal puilen beide ogen uit. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
 • bacteriële infectie
 • parasitaire infectie
 • wormen
 • slechte waterkwaliteit (denk hierbij aan een te hoog nitriet/nitraat gehalte
Behandeling Behandeling van pop-eye kan alleen in een vroeg stadium. Als het witte vlies er al enkele dagen op zit , is het oog waarschijnlijk niet meer te redden. Hiervoor moet worden uitgezocht, waardoor de pop-eye wordt veroorzaakt. Door dit gericht te behandelen en de waterkwaliteit optimaal te houden is er een kans op genezing.

 
 

Bekschimmel, a.k.a. columnaris

 
         

 

Ziektebeeld Flavobacterium columnaris wordt veroorzaakt door een Aeromonas bacterie.
Levenscyclus Door slechte waterkwaliteit, stress of andere weerstandverlagende invloeden kan deze bacterie toe slaan en schadelijk worden voor de vis
Ziekteverschijnselen
 • lusteloosheid
 • verminderde eetlust
 • ingevallen ogen
 • witte plekken op kop, in de kieuwen en uitbreiding op de rest van het lichaam
 • wit tot gele watachtige huid (vooral rondom de kop)
 • door de schimmel afsterven van weefsel rondom de bek (necrose verschijnselen)
Oorzaak Verminderde weerstand van de vis, door bijvoorbeeld slecht waterkwaliteit. Bacterie is praktisch altijd in het aquarium te vinden, vooral als je levend voer of dierlijk voer geeft. Ook bij hard water of water met een hoog nitraat gehalte kan deze bacterie gevaarlijk worden.
Behandeling
 • Colombo : bactyfec
 • HS products Unicell/Flexicell
 • Sera Ectopur/Baktopur/Baktopur direct
 • Esha 2000 

Vistuberculose

 
         
 

Ziektebeeld Veroorzaakt door bacteriën, Mycobacterium marinum (vistuberculose).
Vistuberculose is extreem besmettelijk, ook voor mensen! Draag daarom altijd handschoenen als je de vis verdenkt van welke ziekte dan ook. Hierin kan je niet voorzichtig genoeg zijn. Vistuberculose bij mensen wordt zwemmersgranuloom genoemd. Het veroorzaakt ontstekingen van de huid, wat rode open etterende wonden veroorzaakt. Dit is niet meer te genezen en zal blijven terugkomen als de weerstand wat lager is. Besmetting kan via een open wondje op je hand/arm etc, door contact met de besmette vis, contact met het water waar de vis in zit enzovoorts. Bevriezing doodt deze bacterie niet.
Levenscyclus Bacteriën planten zich voort door celdeling.
Ziekteverschijnselen VisTBC komt vrijwel nooit acuut voor. Chronische vistuberculose:
 • Lusteloosheid
 • Verlies van schubben
 • Vinrot
 • Wondjes
 • Snelle moeizame ademhaling
 • Verandering van kleur
 • Etterende vieze wonden
Intern kunnen zich in de lever, nieren, milt en om de darmen heen koloniën bacteriën vormen. Deze kunnen buikwaterzucht veroorzaken.
Oorzaak Besmetting :  waarschijnlijk door voer, dode vissen, planten, besmet water etc.
Behandeling Behandeling van de vis is praktisch niet mogelijk. Er bestaan hele dure medicamenten als kanamycine-sulfaat of tetracyclines die gebruikt kunnen worden. Dit is een langdurig proces vaak zonder enig resultaat. Het beste is de vissen te doden. Hierna moet het gehele systeem wat met de zieke vissen in aanraking is gekomen gereinigd worden. Dit kan door alcohol minimaal 70%, hoge concentratie chlooramine-B, lyorthol, formaline of verhitten op minimaal 70 graden voor twee uur.

 
 

Schimmels ( algemeen als secundair verschijnsel)

 
         
 

Ziektebeeld Een lange meestal witte draad met daarop een kop met sporen. Ziet er een beetje uit als een wattenstaafje.
Levenscyclus Deze schimmel voedt zich met dode/beschadigde huidcellen/eieren. Als de draden helemaal volgroeid zijn kan de schimmel zich verspreiden. De kop van de draad bevat verschillende ‘bewegende sporen’ (kleine beginnetjes van nieuwe draden) die loslaten en opzoek gaan naar een nieuw stukje geïnfecteerde huid om zich te voeden.
Ziekteverschijnselen Wollige wat-achtige proppen op het lichaam waar de geïnfecteerde wond zich bevindt. Meestal wit, maar soms ook grijs/grijs-bruin van kleur.
Oorzaak Slechte watercondities, vinrot, huidzweer of bekschimmel.
Behandeling
 • Wond schoonmaken met zout (aanstippen); 15 gram zout oplossen in 100liter water.
 • Eosine; verdunt naar 20%
 • Temperatuur enkele graden verhogen.


LINKS :

Deel 3 : Protozoa of eencellige parasieten
Deel 4 : Helminths of parasitaire wormen
Deel 5 : Crustacea of schaaldiertjes
Deel 6 : Verwondingen, vergroeiingen en andere