1. Functies.

De functie van aquariumplanten is o.a.:

a. zij binden kooldioxide (het uitademingsgas van alle levende organismen),dat in het aquariumwater is opgelost en dat in overmaat voor vissen giftig is;
b. voor iedere liter koolzuur die zij opnemen, staan ze een liter zuurstofgas aan het water af;     en in overmaat giftig zijn of het evenwicht ontregelen;
d. zij dienen als schuilplaats, verblijfplaats en afzetsubstraat voor de eieren van de vissen;
e. ze bieden de mogelijkheid om het aquarium een esthetisch en natuurlijk uiterlijk te geven.

2. Soorten en geslachten

We onderscheiden echte waterplanten,die altijd ondergedoken leven zoals waterpest (Elodea), vederkruid (Myriophyllum), Cabomba, Belgisch groen (Limnophila), Vallisneria, Heteranthera, fonteinkruid (Potamogeton) en hoornblad (Ceratophyllum), en moerasplanten die permanent ondergedoken gecultiveerd kunnen worden.
Tot de laatste groep behoren de belangrijke geslachten Cryptocoryne, Aponogeton Lagenandra, Echinodorus en Hygrophila.
Onder de drijvende waterplanten is een aantal soorten, die gebruikt worden als schuilplaats voor oppervlaktevissen, voor afscherming van licht en/of afzetsubstraat. Hiertoe behoren de watervarens Azolla (kroosvaren) en Salvinia (vlotvarens). Ook het watervorkje (Riccia fluitans) dat tot de levermossen behoort en watersla (Pistia stratiotes), een aronskelkachtige, worden voor dezelfde doeleinden gebruikt.

3. Tips voor beplanting

De beplanting van een aquarium moet zo samengesteld worden, dat het plantenbestand is aangepast aan dezelfde omstandigheden als de aquariumvissen. Verder zijn er weinig vaste regels. Afhankelijk van de afmetingen wordt gewoonlijk gewerkt in vlakken met terraseffect, waarbij de terrassen in de richting van de achterwand omhoog worden gebouwd. Bij de terrasbouw worden stukken natuursteen, kienhout of strips uit glas of kunststof gebruikt. Voor een goede plantengroei moet het aquarium voldoende verlicht worden. Het daglicht is te oncontroleerbaar en te wisselend. Daarom wordt gebruik gemaakt van TL-verlichting. Bij een waterhoogte van maximaal 50 cm is 0,4-0,7 Watt per liter water nodig.